Kungsörs folkdansgille
Alla kan dansa – det är bara att röra på sig och se glad ut!

GDPR – behandling av personuppgifter

Nu när den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft, den 25 maj 2018, ställer det större krav på hantering av personuppgifter. Det är föreningens styrelse som ansvarar för att dataskyddsförordningen följs. Så här hanterar Danzfötterna – Kungsörs folkdansgille dina personuppgifter och för vilka ändamål:

Vilka personuppgifter hanteras?
Danzfötterna – Kungsörs folkdansgille hanterar följande personuppgifter om dig:

  • För och efternamn
  • Födelseår
  • Telefonnummer (till medlem eller vårdnadshavare)
  • I vissa fall behöver vi ha adress och födelsedatum

Dina uppgifter kommer ej att användas i föreningens handlingar. Styrelsen och kontaktpersoner för verksamhetsgrupper eller annan funktion kommer att bli nämnda i föreningens handlingar även med namn på hemsidan.

Som medlem i föreningen kan det hända att du blir med på fotografier och inspelningar, t.ex. för pressmaterial, marknadsföring och dokumentation av aktiviteter. Dessa kan komma att användas på exempelvis Facebook, Instagram, hemsidan och på affischer. Observera att material på Facebook kan läggas in av andra än styrelsen.

Hur samlas personuppgifterna in?
Vid anmälan via mail eller på träning begär vi namn och födelseår för att veta vilken grupp medlemmen ska gå i. Vid första träningstillfället begär vi ditt telefonnummer muntligt. När vi behöver adress och personnummer begär vi det muntligt.
Uppgifterna hanteras av ledare och styrelsemedlemmarna, främst av kassör och ordförande.

Hantering av personuppgifter sker för följande ändamål:

  • Administration av medlemsregister och medlemsavgifter
  • För rapportering till årsmöte och liknande
  • För att dokumentera aktiviteter (foto och videofilm)
  • Aktivitetsstöd


Vilka delar vi dina personuppgifter med?
I ansökan om bidrag från kommunen och studieförbund delas föreningens handlingar som kan innehålla personuppgifter. Medlemsregistret i digital form är i övrigt ej tillgängligt för föreningens medlemmar eller annan part. Det är kassören och ordförande som har hand om det digitala medlemsregistret.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem hos oss. När du väljer att avsluta ditt medlemskap sparas uppgifterna i max 12 månader efter ditt utträde, sedan tas de bort ur systemet. Fotografier och videoinspelningar kvarstår så länge som dokumentationen sparas.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Danzfötterna -Kungsörs folkdansgille har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till.

Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter kan du invända mot detta genom att skriftligen meddela styrelsen via: danzenkungsor@gmail.com eller lämna in ett vanligt brev till styrelsen. Styrelsen kommer då att behandla skrivelsen och meddela dig resultatet av denna prövning.

Om du vill ändra eller korrigera någon av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta styrelsen.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för. Kontakta styrelsen.